Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$30,000.00 (500,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UNSW Sydney - University of New South Wales

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Value: AUD $30,000 available for Duration of program (minimum)

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Outline

The purpose of the Scholarship is to support UNSW Engineering graduates to continue their education and undertake postgraduate coursework study in Business or Engineering.

The scholarship will be paid as a stipend.

Eligibility
To be eligible, applicants must meet all the following criteria:

Be commencing a UNSW eligible program
Be a graduate of an undergraduate UNSW Engineering program

The recipient must be commencing full-time postgraduate coursework study in one of the following programs in Term 3, 2021:

Master of Business Administration (AGSM MBA)(8350)
Master of Commerce (8404)
Master of Engineering Science (MEngSc) in Manufacturing Engineering (MANFCS8338)
Master of Engineering (8621)

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Selection

Applicants will be assessed on the basis of:

Academic merit
Aptitude and commitment to proposed area of study

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the university website.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học