Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

International Research Training Program Scholarship (IRTPS)

Queensland, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$28,854.00 (480,900,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Expected September 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

James Cook University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Cost of living
  • Health insurance
  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $28,854 pa in 2022 (living allowance paid fortnightly) + Overseas Health Cover

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Eligibility: International Applicants

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Scholarship applications will be received at any time during the year.  

For further information, please contact the university website.

Hạn nộp

Expected September 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học