Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

20% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Melbourne Polytechnic

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

20% scholarship for initial semester of study

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Online

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Kiến trúc và Xây dựng

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Học nghề

Các điều kiện khác

What are the requirements that must be met for a person to be eligible for this scholarship?

International students starting a course from outside of Australia
Meet relevant course requirements
Agree to complete the Acceptance to Online Study Form
Eligible students can only receive one Melbourne Polytechnic scholarship.

Students who have already commenced any course at Melbourne Polytechnic and have yet to complete those studies are not eligible to apply for this scholarship - this includes students intending to transfer to a different course offered at Melbourne Polytechnic

New students commencing offshore (remote online studies) in the following courses:

ELICOS (International English)
Diploma of Information Technology
Certificate IV in Marketing (Feb 2021 only)
Diploma of Marketing (July 2021 only)
Bachelor of Accounting
Bachelor of Built Environment
Bachelor of Business
Bachelor of Engineering Technology (Civil)
Bachelor of Hospitality Management
Bachelor of Information Technology
Master of Creative Industries (Feb 2021 only)
Master of Professional and Practising Accounting

Tiêu chí xét học bổng

How will recipients be selected to receive this scholarship?

Applicable to all remote international students who meet the course requirements

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Application form and all documents required

Students do not need to apply for this scholarship separately. If they are eligible for the scholarship, the admissions officer will provide a scholarship letter together with an offer letter.

For more information, please contact the International Office.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ nhà trường

Các học bổng khác của trường

Liên hệ nhà trường