Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Indigenous-led development of bushfood and ornamental products sourced from Indigenous communities

Queensland, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$29,863.00 (497,716,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

12 December 2022

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The University of Queensland

Suất học bổng

2 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Cost of living
 • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $29,863 per annum (2023 rate), indexed annually

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Nông nghiệp và Thú y

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

You have to prove you are prepared for PhD study. You do this by showing you:

have completed some research experience
have completed an approved university degree and
can meet the English language requirements.

Approved degrees

An approved degree needs to be:

in an area relevant to your proposed PhD project and
completed no more than 10 years ago.

You need one of the following approved degrees to apply for a PhD:

Master of Philosophy (or another research master’s degree); or
Bachelor’s degree from an approved university with at least honours class IIA or equivalent; or
Coursework master’s degree with an overall grade point average of 5.65 on the 7-point UQ scale which includes relevant research experience, approved by the dean; or
Postgraduate degree (at least one year full-time or equivalent) with an overall grade point average of 5 on the 7-point UQ scale, together with demonstrated research experience equivalent to honours class IIA will be considered on a case-by-case basis; or
Bachelor’s degree plus at least 2 years of relevant research experience, including research publications.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Your application will be assessed on a competitive basis.

We take into account your:

 • previous academic record
 • publication record
 • honours and awards
 • employment history

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

You apply for this scholarship when you submit an application for a Doctor of Philosophy (PhD). You don't need to submit a separate scholarship application.

Yêu cầu hồ sơ

  When you apply, please ensure that under the scholarships and collaborative study section you:

  1. Select ‘My higher degree is not collaborative’
  2. Select 'I am applying for, or have been awarded a scholarship or sponsorship'.
  3. Select ‘Other’, then ‘Research Project Scholarship’ and type in ‘BUSHFOOD-CAVE’ in the 'Name of scholarship' field.

Hạn nộp

12 December 2022

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học