Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

10% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Engineering Institute of Technology (EIT)

Suất học bổng

5 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

10% reduction off your full tuition fees

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Female

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Applicable To: Future Bachelor and Master international female-identifying students

  • Must be an international student starting one of EIT’s on-campus programs in Perth, Western Australia or Melbourne, Victoria
  • Must meet or exceed the English Language Proficiency Requirement for the specific course of study
  • Must meet all other entry requirements for the course, plus at least an overall average of 60% (or equivalent result) in a congruent Bachelor Degree [for entry to EIT Master Degrees]
  • Must meet all other entry requirements for the course, plus at least an overall average of 60% in grade 12 (or highest level award in equivalent pathway), plus 60% result in all Maths units [for entry to EIT Bachelor Degrees]
  • No more than 5 backlogs
  • If RPL is awarded, the scholarship amount cannot exceed the total tuition for the year. If it does, the scholarship amount will be reduced to only cover the amount of tuition paid in that year 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

  • Please complete and submit the below Scholarship Application Form along with your course application.
  • If you have already submitted your course application, you can still send in your Scholarship Application to email.
  • Cut-off date for scholarship applications is 1 month prior to the start date of the course.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học