Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Free products/services

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Engineering Institute of Technology (EIT)

Suất học bổng

4 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Dịch vụ/sản phẩm miễn phí

  • Tuition fees covered by EIT for each semester

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Applicant must start study in 2022.
Applicant must meet EIT academic entry requirements.
Applicant must meet or exceed the English Language Proficiency Requirement.
Applicant must be currently enrolled into EIT’s DEng program as a full-time student, or have received and accepted an offer to study the DEng program full-time at EIT.
Applicant must have a minimum average score of 75% in their highest completed qualification.
Applicant must not hold another current scholarship from EIT, except the Assistantship.
Applicant must maintain a minimum ‘Credits’ grade for all units during applicant’s study in the DEng program at EIT for ongoing scholarship eligibility.
Applicant must not be involved in any level 2 or higher academic misconduct for ongoing scholarship eligibility.
Applicant must not have any outstanding tuition fees owing to EIT.
Applicant must achieve satisfactory feedback from their supervisors in their progress report.

Scholarship Conditions

  • Applicant may be invited to appear in EIT promotional marketing events/collateral.
  • Applicant will be expected to take on the Assistantship duties (e.g.: RPL assessment, grading of Bachelor units, practical lab development, lab demonstration, lecturing etc) on campus for a minimum of 12 hours per week.
  • Scholarship is only applicable to the term/semester. Applicant will need to re-apply at the end of each term/semester and must meet the eligibility criteria and scholarship conditions.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Engineering Institute of Technology (EIT) offers the Doctorate Research Scholarship to domestic and international students who have a record of academic excellence and high achievement and who are seeking to commence the On-Campus Doctor of Engineering program at EIT in 2022.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

  • Please complete and submit the below Scholarship Application form along with your course application.
  • If you have already submitted your course application, you can still send in your Scholarship Application to email.
  • Cut-off date for scholarship applications is 6 weeks prior to the start date of the course or the next semester.
  • Pay the AUD $100 scholarship application fee.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học