Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Director’s Scholarships for Academic Excellence

Australian Capital Territory, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$7,500.00 (125,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Australian National University

Suất học bổng

8 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $7,500 per annum

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Director's Scholarship for Academic Excellence is offered by ANU College of Science to the very best international students from the ANU - SDU Joint Science College (JSC) at Shandong University, Weihai, China. 

The scholarship rewards high quality, top-performing students from JSC who come to study at ANU.

The Award is available to a prospective ANU student who:

  • is an International student; and
  • is currently enrolled in the ANU-SDU Joint Science College at Shandong University, Weihai; and
  • receives an offer of admission to a vertical double degree combination of undergraduate and postgraduate coursework programs offered by the ANU College of Science; and
  • has not received the Award previously.

The scholarship offers an award of AUD $15,000 over two years. The award is paid in equal instalments after census date of the first and third semester after commencement at ANU.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Scholarships are divided equally between the top-ranked male and top-ranked female applicants from each degree program / major at ANU - SDU Joint Science College (JSC), as determined by the Selection Committee. 

Selection is made on the basis of meeting the eligibility criteria and academic merit. Other factors such as diversity of the student cohort, community and university engagement or evidence of leadership may also be taken into account. Preference may be given to marks achieved in academic courses at JSC relevant to applicant's major at ANU. 

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Yêu cầu hồ sơ

    Eligible students will be provided a link to the online scholarship application form after they have submitted their application to study at the ANU. 

    Online scholarship application form link will be sent to the email address provided by the student in their ANU International Student Application Form.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học