Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

50% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation

Thông tin thêm

The Curtin Bonus provides a 50% reduction to weekly rent for eligible students within UniLodge accommodation at Twin Dolphin Hall, Erica Underwood House, Guild House, Kurrajong Village and Vickery House at Curtin University.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

To be eligible for the Curtin Bonus you must meet all the following criteria:

Be a student studying at Curtin University or be studying at Curtin University through Open Universities Australia in 2022.
Apply for accommodation at an eligible UniLodge accommodation before 29 July 2022.
Enter into a contract for accommodation for a minimum of one semester at an eligible UniLodge accommodation for 2022.

Please note:

Proof of enrolment and current student status is required to confirm eligibility with your accommodation provider.
The Curtin Bonus can only be applied to one room or bed (as applicable) per eligible student.
If you receive other support for your housing from Curtin University, including non-merit based scholarships and bursaries for rent, the Curtin Bonus will only be applied so that your total support from Curtin University is a 50% reduction to your weekly rent.
If you enter more than one contract for student accommodation for 2022, the Curtin Bonus will only apply to your first eligible student accommodation contract. The Curtin Bonus will not apply to any subsequent extensions of that contract, or a new contract. If you have received the Curtin Award in 2022, you will not be eligible to receive the Curtin Bonus.
The Curtin Bonus only applies to rent, and will not discount any other fees or charges.
The Curtin Bonus is provided by Curtin University based on anticipated demand. The Curtin Bonus is subject to availability and allocated resources, and Curtin University may withdraw the Curtin Bonus without notice if demand reaches the allocation. This will not affect any students already receiving the Curtin Bonus.

Tiêu chí xét học bổng

Scholarship base: Need Based; Merit Based

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applicants who meet the criteria will be automatically assessed for the Curtin Bonus:

Apply for accommodation within UniLodge accommodation at Twin Dolphin Hall, Erica Underwood House, Guild House, Kurrajong Village and Vickery House at Curtin University.

Applications close: 29-Jul.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học