Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Free products/services

Fees

Thời hạn

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Monash University

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Accommodation
  • Cost of living
  • Tuition fees

Dịch vụ/sản phẩm miễn phí

  • 100% international student funding for a Monash undergraduate degree in the Monash Business School, plus a yearly allowance of AUD $6,000 and accommodation to the value of AUD $14,000

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

You must meet the following criteria:

A person who is in Australia and currently on:

a Bridging Visa E, or
a Bridging Visa A and has applied for a Permanent Protection visa, or
a Temporary Protection Visa, or
a Safe Haven Enterprise Visa.

A commencing or continuing student enrolled or intending to enrol in any undergraduate degree in the Monash Business School at a Monash campus in Australia.

To retain this scholarship:

You must maintain a minimum Weighted Average Mark of 50 or above each semester
You can continue to receive the scholarship if your residency changes, however you will not be eligible to continue to receive tuition payments if you are changed to a Commonwealth Supported Place and are eligible to defer your fees, but you may continue to receive the allowance.
You may be asked to provide an annual progress report to donors, giving you an opportunity to share your experiences and benefits.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Awarded based on academic achievement and personal circumstances. Preference will be given to a student enrolling in the Bachelor of Business.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applications for Year 12 students are open 2 August - 8 October, submit a scholarship application through VTAC
For current Monash students, applications are open 17 January - 4 March apply directly to Monash. 
Note: To be considered for this scholarship, you must have applied for a course and be offered a place at Monash.
This scholarship cannot be deferred.

Các học bổng khác của trường

Tư vấn du học