Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Australian Government Research Training Program Scholarship (International)

South Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$28,854.00 (480,900,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Flinders University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Stipend
 • Tuition fees

Thông tin thêm

The AGRTPS pays a stipend at the standard rate set by the Australian Government of AUD $28,854 pa tax free (2022 full time rate).

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Awards will normally only be available to those who:

Be a citizen of any overseas country except New Zealand, and not hold Australian citizenship, Australian permanent resident status or New Zealand citizenship; and
Intend to commence full-time study for a higher degree by research in Australia for the first time, in the year for which the award is to offered. Students who commenced their higher degree by research in the previous year but who, due to the timing of their application for admission and subsequent enrolment, were unable to apply for an AGRTPS in that year, or, commenced a higher degree by research and terminated that enrolment within six months of commencement, may be considered; and
Intend to enrol in an area of research concentration.  These are areas in which the University has particular strength, has concentrated its research resources and has attracted external funding; and
Satisfy all entry requirements for a higher degree by research, including the English proficiency levels in accordance with the English Language Proficiency Requirements for HDR Candidature

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Selection of award holders will be undertaken by the Scholarships Committee based on academic merit and research potential. 

The University will give priority to students undertaking a higher degree by research for the first time.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

All applicants are required to read the application guidelines provided below before submitting an application.

Yêu cầu hồ sơ

  To apply for an AGRTPS and FIPRS, you will need to first submit an application for admission to a Higher Degree by research (PhD or Master of Arts by research) followed by an application for the International RHD Scholarship Group.
  You will need to activate your account using the Student ID from your registration and your date of birth provided at time of registration: https://activate.flinders.edu.au/main

  Once you have activated your account, you will receive a Flinders Authentication Name (FAN), you can then submit your application for the international HDR scholarship group.

  log in to your OKTA dashboard via the quick links on the Flinders website 
  Select Student System
  Select the My Scholarship tab
  Select the Create a new scholarship application button
  Select 2023 from the search and select the International RHD Scholarship Group
  If you have studied at Flinders University but graduated more than 12 months ago you will need to reactive your FAN via the FAN reactivation page.  With an active FAN you will then be able to submit your application for scholarship via the Student Information System as advised above.

  If you have previously applied to study at Flinders, you will be able to reactive your FAN via the FAN reactivation page, you will need to enter your Fist name, Last name, date of birth and your student ID, normally found on any letters sent by the university to you.  The system will be able to identify you more accurately if you can enter your student ID.

  Once your application is complete, including all mandatory questions and documentation, your application will be assessed.  Assessment will commence once applications have closed.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học