Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$10,000.00 (166,666,667 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

UNSW Sydney - University of New South Wales

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Term 3 2022 and Term 1 2023: AUD $10,000 for 1 year. Payment will be made directly towards tuition fees in the second term of the first year of study.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Value

AUD $10,000 for 1 year

Payment will be made directly towards tuition fees in the second term of the first year of study.

Recipients of the Scholarship may also be offered the following:

Invitation to UNSW networking events
Invitation to attend the Award Ceremony

To be eligible, applicants must:

Be an International Student; and

Be commencing full-time study on campus in a UNSW undergraduate or postgraduate coursework degree program (excluding UNSW Online and UNSW Canberra); and

Have received an offer of admission* into an eligible program for Term 1 2023.

* Offers of admission must be one of the following:

Undergraduate or postgraduate Letter of Offer (unconditional)

Undergraduate or postgraduate Conditional English Package Offer (UEEC) - students must be enrolled in the UNSW Institute of Languages and successfully complete the program prior to commencing in Term 1 2023.

Note: Students who have completed a UNSW Global Foundation Studies or Global Diploma Program prior to commencing an undergraduate program are not eligible for this Award. UNSW Global Foundation Studies students will be considered for the UNSW Global Academic Award (PUCA1027).

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Each candidate will be assessed on their ability to demonstrate:

Academic Merit

Cách nộp đơn

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

There is no application required for this award. For further information, please contact the university website.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học