Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

ASTRO 3D Science PhB Advanced Studies Course Award

Australian Capital Territory, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$3,000.00 (50,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

The Australian National University

Suất học bổng

6 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Tuition fees

Thông tin thêm

AUD $3,000 per annum

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

February 2023, July 2023

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

The award is available each year to a current ANU student who:

 • is a domestic or international student;
 • is enrolled in an Advanced Studies Course (SCNC2101, SCNC2102, SCNC2103, SCNC2104, SCNC3101, SCNC3102) as part of their Bachelor of Philosophy (Honours) - Science degree program in the semester for which they have applied for the award; and;
 • intending to undertake a research project within the Advanced Studies Course:
  • under the supervision of the RSAA ASTRO 3D Centre of Excellence Director, or any of the RSAA ASTRO 3D Chief Investigators, RSAA ASTRO 3D Associate Investigators or RSAA ASTRO 3D Postdoctoral Fellows; and
  • which has been approved as a suitable student research project fitting into the ASTRO 3D research framework by the research project supervisor, and the RSAA PhB Astrophysics Discipline Coordinator (RSAA PhB Convenor), and the College of Science PhB Convenor.

The award provides a one-off payment of AUD $3,000 to be paid after the census date for the Advanced Studies (SCNC) course within which the research project is undertaken.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

The application deadline is the Monday of the third week of semester in both semester 1 and semester 2.

Applicants send an email (Research School of Astronomy & Astrophysics (RSAA) containing:

 • declaration that they wish to be considered for the Award using the application from at the "Apply Now" link above;
 • ASTRO 3D project proposal;
 • a short CV (1 page) including contact details for the ASTRO 3D research project supervisor;
 • a copy of their current ANU transcript or Statement of Results from ISIS;

Applicants are also required to contact two referees and provide them with the referee form template (part of the Application form available from the Apply Now button above). The ASTRO 3D research project supervisor can be a referee.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Yêu cầu hồ sơ

  The students can apply all year around. However, the application deadline is the Monday of the third week of semester in both semester 1 and semester 2 and an application after these deadlines will be considered for the next semester.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học