Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$15,000.00 (250,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Macquarie University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The scholarship amount is valued up to AUD $15,000 per year for dexterous students who are currently pursuing an undergraduate degree at an ASEAN partner institution.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person, Online

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

To recognize the strong relationship between Macquarie University and institutions in the ASEAN region, this ASEAN Partner Scholarship is awarded to prospective students from the region with a quest for knowledge. The scholarship amount is valued up to AUD $15,000 per year for dexterous students who are currently pursuing an undergraduate degree at an ASEAN partner institution.

To be eligible for this scholarship, you must be a full-time international student commencing an undergraduate or postgraduate (coursework) degree on-campus (or online if impacted by COVID-19 border restrictions) and meet the following criteria:

Transfer from a Macquarie University ASEAN partner institution on an official dual degree or articulation program.
Achieve a minimum 65 WAM for Postgraduate or a minimum 85 ATAR (or equivalent) for Undergraduate applications.
Must not have received a scholarship or sponsorship from Macquarie University or another organisation for the degree (unless stated otherwise by the Scholarship Committee).
Commence study in the session and year indicated in your scholarship letter of offer.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

To be considered for this scholarship applicants are required to complete a nomination form and hold a valid offer letter to study at Macquarie University. As part of the application form you must:

  • Enter your student number as outline on your Macquarie University Offer Letter.
  • Applicants must complete an online scholarship application form and type “ASEAN Partner" in the Scholarship Name field.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học