Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

Antimicrobial Resistance and Infectious Diseases (AMRID) Research Scholarships

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$2,000.00 (33,333,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Murdoch University

Suất học bổng

7 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

These AUD $2,000 scholarships are linked to specific areas of study within the Antimicrobial Resistance and Infectious Diseases (AMRID) Research Laboratory at Murdoch University. To be eligible for these scholarships you need

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

Level of study:

Honours
Eligibility
Enrolled in Honours Project supervised by Professor Geoffrey Coombs.

Tiêu chí xét học bổng

To be eligible for these scholarships you need to be enrolled or enrolling in an eligible Honours project. 

There are six different research topics available to choose from. Download the PDF for more information on each project:

Molecular characterisation of SCCmec IA in community associated methicillin resistant S. aureus
Investigating the genetic factor(s) responsible for teicoplanin resistance in vancomycin-resistant Enterococcus faecium from Australia
Molecular epidemiology of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in Australia, 2018-2020​
Design and optimise a clone specific methicillin resistant Staphylococcus aureus real time PCR assay
Molecular characterisation of the van operon in vancomycin variable Enterococcus faecium (VVE) ​
Investigating the genetic factors responsible for daptomycin resistance in Enterococcus faecium from Australia

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

This scholarship requires you to provide the following documents:

Completed online application form
Undergraduate Academic Report (uploaded to your online application form)
CV/Resume (uploaded to your online application form)

Required Documents

Undergraduate Academic Record
CV
Preferred Research Project

Yêu cầu hồ sơ

    Required Documents
    Undergraduate Academic Record
    CV
    Preferred Research Project

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học