Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

31 December 2024

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Torrens University Australia

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Tuition fees

Thông tin thêm

15% of your total tuition costs

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

As an international student in Australia, you may be eligible if you have completed an onshore English language program, Australian Year 12, a vocational program or six months of higher education study (unless a release from your current registered provider is obtained, or you may be in the process of applying for a Student Visa onshore in Australia). Undergraduate and postgraduate international students must maintain a full-time study load, 1 EFTSL over a 12-month study period, to maintain their scholarship. Scholarship applicable on tuition fee only and on first attempt subjects only. Full price charged on retake subjects if previously failed. Scholarship may not be eligible for any course changes during the duration of study.

There’s more than one path to university. As an international student in Australia, you may be eligible for the Alternative Study Path Scholarship if you have completed studies onshore, or if you are in Australia and in the process of applying for a student visa. This scholarship covers 15 per cent of your total course tuition.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Students must send the completed application form: mailing to Torrens University Australia, GPO Box 2025, Adelaide, SA, 5001 or through an authorised representative (agent).

Yêu cầu hồ sơ

  Check that you have: Completed Application Form; Attached certified copies of all required documentation; 

  Equivalent of the Australian year 12 (High School Certificate, Secondary School Certificate)
  Current Passport
  Visa
  Overseas Student Health Cover (OSHC)
  English Test Results (If applicable)

Hạn nộp

31 December 2024

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học