Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.
Fees

Giá trị học bổng

A$33,854.00 (564,233,333 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

James Cook University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Cost of living
 • Tuition fees
 • Research costs

Thông tin thêm

AUD $28,854 pa in 2022 (living allowance paid fortnightly) + AUD $5,000 pa as living allowance or project expenses

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Tất cả ngành học

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Preference will be given to applicants with project proposals that address one or more of the following Priority Research Areas:

Improvement in quantitative tools, models and data platforms that can extract greater meaning from data.
Improved understanding the status and trends of tropical marine ecosystems.
Development of innovative/autonomous/automated marine observing technologies and related assessment methods, to improve the efficiency and reduce the cost of data acquisition.
Improved understanding critical habitats and populations of key threatened and endangered marine species.
Development of regional models of environmental condition and function to support management of tropical marine ecosystems.
Improved understanding of cumulative pressures to support better management solutions for improved ecosystem health at local and regional scales.
Improved understanding of the scope and rates of recovery, acclimatisation and adaptation of coral reef species to climate change, in order to improve forecasting ability of future coral reef status.
Development of new tools for coral reef restoration that enhance resistance and resilience of key coral reef taxa to climate change.
Improved data analysis workflows and knowledge delivery systems to enhance understanding of tropical marine ecosystems amongst diverse end users (Traditional Owners, government, industry, the public etc)
Development of structured decision support tools that link risk, monitoring, modelling and adaptive management to support improved ecosystem management policies and procedures.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Scholarship applications will be received at any time during the year.  The deadline for being assessed to commence in 2022 will be 30 September 2021.

For further information, please contact the university website.

Yêu cầu hồ sơ

  To apply for an AIMS@JCU scholarship, you must:

  Have at least one supervisor from both AIMS and JCU, who support your application and the proposed project;
  Ensure your proposed advisor panel includes expertise in disciplines relevant to your proposed project;

  Ensure your advisors who are AIMS staff, have completed the internal AIMS requirements to support your application

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học