Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2023 International Onshore Postgraduate Support Scholarship

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

20% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

15 October 2023

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Tuition fees

Thông tin thêm

This scholarship provides a maximum of 20% off the 2023 first-year tuition fee up to a maximum of 200 credit points only.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

This scholarship is only for:

New students commencing a Master by coursework program in 2023, with a duration of at least 1.5 years (300 credit points)

International, full fee-paying, non-sponsored students.

Onshore students who have studied at an institution or university in Australia

Please note that this scholarship:

Only covers tuition fees and does not cover any other international student expense.

Can only be applied in full for students who are completing a minimum of 400 credit points within their mainstream course

Will only amount to 20% of the first semester tuition fee for students who are completing a minimum of 300 credit points 

within their mainstream course

Student cannot be awarded any other additional scholarships or fee offset for their mainstream course for their first year of studies.

Will not be extended beyond its prescribed duration or amount unless notified otherwise by Curtin.

Is not available for Australian citizens

Cannot be retained if the recipient defers their studies beyond a 2023 start date.

Cannot be transferred to a Curtin campus or partner outside Western Australia, or to another university.

Can be revoked at the discretion of Curtin if the recipient already has a scholarship, sponsorship or fee offset for their mainstream course.

Can be revoked if the recipient does not accept their Letter of Offer or enrol in their course by the date specified.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

There is no separate scholarship application required. Students are invited to apply through any one of Curtin University registered education agents OR apply direct via Curtin online.

All qualifying applications to Curtin are automatically assessed for the International Onshore Postgraduate Support Scholarship.

Yêu cầu hồ sơ

  To prevent the scholarship being revoked, the recipient:

  Must remain enrolled as an international student for the duration of the Scholarship. If your citizenship changes during the Scholarship period, the Scholarship will only be applied to the units you completed as an international student.

  Must remain enrolled in initial course and major of study unless approved by Global Admissions.

  Must maintain a full-time enrolment each semester or study period (unless prior approval for an exception has been sought and approved by Curtin and any other necessary persons and you have ensured the exception is in accordance with any relevant visa requirements).

  Cannot breach the Scholarship conditions outlined in this document.

  Cannot take a leave of absence or withdraw from their units or course of study (unless prior approval for an exception has been sought and approved by Curtin and any other necessary persons and you have ensured the exception is in accordance with any relevant visa requirements).

  Cannot be terminated from studies.

  Must abide by Curtin’s policies, Student Charter and not be found guilty of serious misconduct.

Hạn nộp

15 October 2023

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học