Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2023 HDR Curtin round - Transnational Governance of Sustainability Regulation for Responsible Global Sourcing of Critical

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Stipend
  • Tuition fees

Thông tin thêm

The annual scholarship package (stipend and tuition fees) is approx. AUD $60,000 - AUD $70,000 p.a.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Luật

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Khoa học Xã hội và Truyền thông

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Value

The annual scholarship package (stipend and tuition fees) is approx. AUD $60,000 - AUD $70,000 p.a.

Successful HDR applicants for admission will receive a 100% fee offset for up to 4 years, stipend scholarships, valued at AUD $28,854 p.a. for up to a maximum of 3.5 years, are determined via a competitive selection process. Applicants will be notified of the scholarship outcome in November 2022. 

Eligible courses

All applicable HDR courses

Eligibility criteria

Sustainability governance, regulation, standards, certification and indices. Familiar with sustainability assessment, rating schemes and CSR.  They will have skills in regulatory compliance and sustainability reporting, carbon calculation, energy calculations, life cycle analysis and assessment. As well as logics of sustainability standards, standardisation, protocols for assessment and certification, and ESG analytics including programs for compliance auditing, in-house ESG assessment, international sustainability reporting templates, risk assessment and monitoring methodologies and should be able to assess the environmental and social risks associated with supply chain operations, monitor sustainability performance data, track company and supply chain progress against compliance protocols, and report sustainability/CSR performance. 

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the University website.

If this project excites you, and your research skills and experience are a good fit for this specific project, you should contact the Project Lead via the Expression of Interest (EOI) form.

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học