Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 Semester 2 - Starter Support Scholarship

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

Xem bên dưới

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

Students enrolled in a full-time course load. e.g., 100 credit points in Semester 2, 2022 will receive AUD $5,000; Students who are current or previous recipients of a Curtin Scholarship will receive AUD $2,000.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

In Person

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Automatic

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Đại học

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

This scholarship is only for:

Students travelling from outside of Australia to Perth, Western Australia, to study on campus with Curtin University in the first half of 2022.
Students studying online with Curtin University, outside of Australia and remain/continue in that study mode in the first half of 2022.
Students commencing (or continuing) a Curtin undergraduate or postgraduate by coursework program at one of Curtin University's Western Australian campuses

Please note that this scholarship:

Is ONLY available for those who are studying on an Australian student visa
Is NOT for students who are already onshore studying in Australia prior to 2022.
Is NOT available to sponsored students
Only applies to units enrolled with one of Curtin University's WA Campuses
Will be credited to recipient's fee account during the semester and cannot be accessed or refunded to the recipient in cash
Can be revoked at the discretion of Curtin if recipient already has a scholarship or sponsorship
Can be revoked if the recipient does not accept their Letter of Offer or enrol in their course by the date specified
CANNOT be retained if a recipient defers their studies beyond a 2022 start date
CANNOT be transferred to a Curtin campus or partner outside Western Australia, or to another university
Will NOT be extended beyond its prescribed duration or amount unless notified otherwise by Curtin

Value:

Students enrolled in a full time course load. e.g. 100 credit points in Semester 2, 2022 will receive AUD $5,000.

Students who are current or previous recipients of a Curtin Scholarship will receive AUD $2,000. All other students will receive a pro-rated amount equivalent to one of the following:

- Enrolled in 50 credit points AUD $2,000 reduction

- Enrolled in 75 credit points AUD $3,750 reduction

- Enrolled in 100 credit points AUD $5,000 reduction

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn sẽ được tự động xét khả năng nhận học bổng khi nộp đơn vào một khóa học liên quan tại trường.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

There is no separate scholarship application required. Students are invited to apply through any one of Curtin University registered education agents OR apply direct via Curtin online.

All enrolled students who are eligible will be automatically assessed at census date.

Applications accepted at any time

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học