Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 International Student Support Scholarship

South Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

30% of fees

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Học nghề, Đại học, Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Adelaide Education Group

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Tuition fees

Thông tin thêm

The Scholarship rewards successful applicants with a 30% tuition fee reduction

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Tất cả ứng viên đạt chuẩn

Hình thức học

Toàn thời gian

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Mature students

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Học nghề

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Cao học

Ngành học*

Kinh doanh & Quản lý

Bậc học

Đại học

Các điều kiện khác

1. This Scholarship is available to international students commencing in their course of study at AIHE in 2022.
2. Applicant must be eligible to study in Australia.
3. Applicant must meet normal program admission requirements for the Bachelor of
Business or MBA.
4. Selection is undertaken in accordance with the Scholarship Terms and Conditions.
5. The scholarship will be revoked if the enrolment is cancelled and will not be applicable should the candidate choose to re-enrol.
6. The scholarship will be revoked should the candidate choose to defer.

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Applicants must download and complete the approved Scholarship Application

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ nhà trường

Liên hệ nhà trường