Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 HDR Scholarship – Next-generation soil spectroscopic modelling with explainable machine learning

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$28,854.00 (480,900,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Fee waiver/discount

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

1 mỗi năm (avg)

Học bổng này trang trải những phí nào?

 • Stipend

Thông tin thêm

The scholarship provides a living stipend of AUD $28,854 p.a., based on full-time study for a maximum of 3.5 years

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

New Zealand , All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Eligible courses

HDR student interested in soil science research and in the application of mathematical and statistical methods.

Eligibility criteria

Applicants must hold a First or Upper Second-Class Bachelor's degree, or an M.Sc. degree in a related science field (soil science, ecology, agriculture, environment---with emphasis in the application of mathematical and statistical methods), with a Merit and a minimum average grade of 65% and substantial research component.  
Applicants must be driven and determined to successfully undertake a higher degree program. They must possess ability and confidence to self-manage and execute tasks individually, work well under supervision, be open to feedback and input from others, and ability to collaborate, negotiate, influence, and inspire others.
Applicants must demonstrate:

good understanding of modern, quantitative methods in soil science, especially spectroscopy, multivariate statistical modelling and machine learning including neural networks and deep learning,
strong aptitude for statistical programming, for example using R, Python,
fundamental understanding of linear algebra, calculus, and statistics,
excellent written and communication skills, and
disposition for scientific communication, writing and publication.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

 • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

For further information, please contact the University website.

Yêu cầu hồ sơ

  To apply to prepare: 

  academic transcripts as per Eligibility Criteria 1.
  a half-page (A4 single spaced) personal statement that demonstrates Eligibility Criteria 2.
  a one-page (A4 single spaced) summary of work that best demonstrates Eligibility Criteria 3.
  curriculum vitae and publications,
  names, telephone number and email of two academic references, 

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học