Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 - HDR Scholarship - Destination Australia Scholarship

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$15,000.00 (250,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Stipend

Thông tin thêm

This Destination Australia Scholarship is valued at AUD $15,000 per annum for the expected duration of a Doctor of Philosophy (Mining and Metallurgical Engineering), up to four years.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Value

This Destination Australia Scholarship is valued at AUD $15,000 per annum for the expected duration of a Doctor of Philosophy (Mining and Metallurgical Engineering), up to four years.

The scholarship will be paid as a cash stipend of AUD $7,500 per semester.

Eligible courses

Doctor of Philosophy (Mining and Metallurgical Engineering)

Eligibility criteria

Applicants must meet all the following criteria to be considered for the Destination Australia PhD Scholarship:

Commencing Doctor of Philosophy (Mining and Metallurgical Engineering) at Curtin Kalgoorlie in semester 1 or 2, 2022
Reside in Kalgoorlie for the duration of their PhD
Full-time student
Willing to provide a testimonial to be used for promotion and reporting purposes
Willing to engage with your regional community, networking, professional and/or personal development opportunities offered through your regional campus
For international students: maintain a Student Visa for the duration of the scholarship in order to ensure protection under the Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Tiêu chí xét học bổng

Applications will be assessed by an assessment panel using the following criteria:

Responses to questions in application form
Academic merit

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Application form can be accessed on the top right-hand side of this page

Complete the application form

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học