Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

2022 - Destination Australia Scholarship - International Students

Western Australia, Australia
Fees

Giá trị học bổng

A$15,000.00 (250,000,000 đ)

Fees

Loại học bổng

Cash

Fees

Thời hạn

Liên hệ trường

Fees

Bậc học

Cao học

Giới thiệu học bổng

Tổ chức cấp học bổng

Curtin University

Suất học bổng

Không xác định

Học bổng này trang trải những phí nào?

  • Stipend

Thông tin thêm

The scholarship will be paid as a cash stipend of AUD $15,000 per year.

Điều kiện học bổng

Quốc tịch

All International

Giới tính

Dành cho mọi giới tính

Hình thức đào tạo

Tất cả

Cách xét chọn

Lựa chọn từ các ứng viên hợp lệ

Hình thức học

Full Time

Năm học

All intakes

Các tiêu chí khác

Academic excellence

Áp dụng cho ngành và bậc học sau

Ngành học*

Kỹ thuật

Bậc học

Cao học

Các điều kiện khác

Eligible courses

Master of Professional Engineering (Mining Engineering)
Master of Professional Engineering (Metallurgical Engineering)

Eligibility criteria

International, full fee-paying, non-sponsored students
International students who are studying on a valid student VISA
Evidence of academic merit for the highest completed qualification
You must remain enrolled at the Kalgoorlie campus. 75% of your course needs to be completed at our Kalgoorlie Campus for courses with a duration of 2 years or less
Not available to students who are sponsored by a government entity or a corporate body
It can be revoked at the discretion of Curtin if the recipient already has a scholarship, sponsorship or fee offset for their mainstream course.
Enrolled full-time

Value

This Destination Australia Scholarship is valued at AUD $15,000 per annum for the duration of your postgraduate degree. 

The scholarship will be paid as a cash stipend of AUD $15,000 per year.

Cơ sở xét học bổng

Ứng viên được lựa chọn dựa trên

  • Academic excellence

Cách nộp đơn

Quy trình nộp hồ sơ

Bạn cần nộp hồ sơ xin học bổng riêng.

Thông tin về hồ sơ xin học bổng

Submit an application for the course of study

Submit an application for an eligible course

Destination Scholarship Application

Submit a one-page Statement of Purpose with your application demonstrating “How the Destination Australian Scholarship will assist you in reaching your career goal and how it will help you make tomorrow better”.

Application close date - Applications accepted at any time.

Yêu cầu hồ sơ

    Applications will be assessed by an assessment panel using the following criteria:

    Statement of Purpose
    Academic merit

Có câu hỏi về học bổng này?

Trò chuyện với tư vấn viên để được hướng dẫn thêm về học bổng, đánh giá hồ sơ cũng như tìm khóa học và trường có học bổng nằm trong khả năng trúng tuyển của bạn.

Liên hệ trường đại học

Các học bổng khác của trường

Liên hệ trường đại học