ITMO University

Nga Nga

99 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 501

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ITMO University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021
Nguồn: THE

501

TỔNG ĐIỂM

36.4%

GIẢNG DẠY

30%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

63.4%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

90.1%

NGHIÊN CỨU

32.2%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

42.7%
Bảng xếp hạng QS 2021
Nguồn: QS

360

Bảng xếp hạng học thuật ARWU 2020
Nguồn: ARWU

901

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₽ 417,005

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!