ITMO University

Nga Nga

102 LƯỢT XEM

XẾP HẠNG THE TIMES 601

*Có thể có những yêu cầu khác nhau về IELTS tùy thuộc vào khóa học bạn chọn

Tìm hiểu những ngành bạn có thể theo học tại đây

Tìm khóa học

Chọn bậc học*

Điểm nổi bật tại ITMO University

Xếp hạng

Bảng xếp hạng Times Higher Education 2022
Nguồn: THE

601

TỔNG ĐIỂM

32.0%

GIẢNG DẠY

30.7%

TRIỂN VỌNG QUỐC TẾ

64%

THU NHẬP TỪ CÁC NGHIÊN CỨU

96%

NGHIÊN CỨU

32.5%

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU

33%
Bảng xếp hạng QS 2022
Nguồn: QS

365

Đời sống sinh viên qua các con số

CHI PHÍ THEO NĂM
CHI PHÍ THUÊ NHÀ NGOÀI

₽ 417,005

Nhận xét, đánh giá của sinh viên

Chưa có nhận xét nào về trường học này. Bạn sẽ là người đầu tiên nếu viết nhận xét lúc này đấy!

Tư vấn du học