Bảng xếp hạng Times Higher Education {0}-{1}

Times Higher Education World University Rankings 2018-2019

TÌM HIỂU THÊM?
1

University of Oxford

Anh Quốc Anh Quốc

4366 LƯỢT XEM

2

University of Cambridge

Anh Quốc Anh Quốc

1 NHẬN XÉT

2715 LƯỢT XEM

3

Stanford University

Mỹ Mỹ

2497 LƯỢT XEM

4
5

California Institute of Technology

Mỹ Mỹ

707 LƯỢT XEM

6

Harvard University

Mỹ Mỹ

3618 LƯỢT XEM

7

Princeton University

Mỹ Mỹ

793 LƯỢT XEM

8

Yale University

Mỹ Mỹ

1554 LƯỢT XEM

9

Imperial College London

Anh Quốc Anh Quốc

1276 LƯỢT XEM

10

University of Chicago

Mỹ Mỹ

1071 LƯỢT XEM

11

ETH Zurich

Thụy Sĩ Thụy Sĩ

2165 LƯỢT XEM

12
12

University of Pennsylvania

Mỹ Mỹ

1769 LƯỢT XEM

14

UCL (University College London)

Anh Quốc Anh Quốc

4130 LƯỢT XEM

16

Columbia University

Mỹ Mỹ

1797 LƯỢT XEM

17
18

Duke University

Mỹ Mỹ

714 LƯỢT XEM

19

Cornell University

Mỹ Mỹ

1574 LƯỢT XEM

20

University of Michigan - Ann Arbor

Mỹ Mỹ

1442 LƯỢT XEM