Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index

Hotcourses Diversity Index (HDI), tạm dịch là Chỉ số đa dạng Hotcourses, xếp thứ tự các trường học dựa trên quy mô quốc tế của trường. Trường có sinh viên quốc tế tới từ nhiều quốc gia khác nhau hơn sẽ có xếp hạng hay chỉ số cao hơn. Sử dụng Feel at Home Index (tạm dịch Chỉ số Đồng hương), bạn có thể xem tỷ lệ sinh viên Việt Nam hiện đang học tại trường so với tổng số sinh viên quốc tế của trường.

HDI được tổng hợp dựa trên các nguồn dữ liệu chính thức của chính phủ Mỹ, Anh, Úc và New Zealand. Tìm hiểu về phương pháp thực hiện.

Lọc theo quốc gia
Chọn ngành học
Chọn bậc học
CHỈ SỐ ĐA DẠNG
CHỈ SỐ ĐỒNG HƯƠNG
1

Coastline Community College

Mỹ Mỹ

116 LƯỢT XEM

32 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
81.25%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
15

Del Mar College

Mỹ Mỹ

23 LƯỢT XEM

95 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
37.89%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
16

South Seattle College

Mỹ Mỹ

125 LƯỢT XEM

790 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
37.72%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
30

Cypress College

Mỹ Mỹ

22 LƯỢT XEM

58 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
32.76%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
31

William Angliss Institute

Úc Úc

1 NHẬN XÉT

486 LƯỢT XEM

≈ 523 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Ban Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Úc
30.62%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
33

Gustavus Adolphus College

Mỹ Mỹ

8 LƯỢT XEM

132 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
30.3%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
42

University of Mount Union

Mỹ Mỹ

14 LƯỢT XEM

57 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
26.32%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
43

San Joaquin Delta College

Mỹ Mỹ

71 LƯỢT XEM

70 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
25.71%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
52

Houston Community College

Mỹ Mỹ

1 NHẬN XÉT

374 LƯỢT XEM

5587 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
24.72%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
54

Lone Star College System

Mỹ Mỹ

1 NHẬN XÉT

161 LƯỢT XEM

1209 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
24.15%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
55

Worcester State University

Mỹ Mỹ

57 LƯỢT XEM

75 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
24.0%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
58

Cornell College

Mỹ Mỹ

18 LƯỢT XEM

72 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
23.61%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
59

Elizabethtown College

Mỹ Mỹ

7 LƯỢT XEM

77 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
23.38%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
63

Edmonds Community College

Mỹ Mỹ

53 LƯỢT XEM

1940 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
22.58%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
64

Texas A&M University Corpus Christi

Mỹ Mỹ

29 LƯỢT XEM

903 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
22.48%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
67

Le Cordon Bleu (LCB)

Úc Úc

373 LƯỢT XEM

≈ 574 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Ban Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Úc
21.78%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
71

Central Washington University

Mỹ Mỹ

42 LƯỢT XEM

511 sinh viên quốc tế
Nguồn: IIE
20.35%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
72

RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

Úc Úc

5855 LƯỢT XEM

≈ 29153 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Ban Giáo dục và Đào tạo Chính phủ Úc
20.34%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
73

IPU New Zealand Tertiary Institute

New Zealand New Zealand

67 LƯỢT XEM

≈ 1486 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Bộ Giáo dục New Zealand
20.19%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
=74

International Aviation Academy of New Zealand

New Zealand New Zealand

69 LƯỢT XEM

≈ 75 sinh viên quốc tế

Dữ liệu được làm tròn dựa trênphương pháp luận

Nguồn: Bộ Giáo dục New Zealand
20.0%
sinh viên quốc tế mang quốc tịch Việt Nam
Đây là tỷ lệ sinh viên Việt Nam trên tổng số sinh viên quốc tế hiện đang học tại trường
Share
Hãy chia sẻ với bạn bè chỉ số hữu ích này nhé