9 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Breda University of Applied Sciences

netherlands

2937

11

Bachelor of Arts in Creative Business

31 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€9,800.00 (254,906,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of International Facility Management

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€9,800.00 (254,906,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Leisure and Events Management

33 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€9,800.00 (254,906,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Logistics Engineering

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Tám 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€9,693.00 (252,123,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Logistics Management

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

€9,800.00 (254,906,978 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Arts in Imagineering

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 17 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

€11,886.00 (309,165,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Executive Master of Arts in Media Innovation

21 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

€11,886.00 (309,165,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Imagineering

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Hạn nộp đơn

Dự kiến June 2020

€10,102.00 (262,762,274 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pre-master in Strategic Business Management and Marketing (SBM)

38 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Khoa học Ứng dụng Breda là một trong những trường đại học khoa học ứng dụng tốt nhất ở Hà Lan theo đánh giá của Keuzegids HBO.

  • Học viện hàng đầu thế giới về du lịch, giải trí và khách sạn
  • Hợp tác với các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới
  • Gần 7.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Chỉ cách Amsterdam và Brussels 100 km