9 khóa học Kế toán tại Auckland University of Technology

newzealand

12600

213

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business - Accounting Major

49 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,890.00 (477,267,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business - Finance Major

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$31,890.00 (477,267,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Finance

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 TO 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Mười 2021

NZ$49,995.00 (748,228,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business - Accounting Specialisation

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,330.00 (498,819,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business - Finance Specialisation

81 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 22 Tháng Hai 2021, 12 Tháng Bảy 2021

NZ$33,330.00 (498,819,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Accounting

35 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Mười 2021

NZ$49,995.00 (748,228,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Professional Accounting

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Mười 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Applied Finance

18 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Mười 2021

NZ$33,330.00 (498,819,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Professional Accounting

38 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Mười 2020, 22 Tháng Hai 2021, 26 Tháng Mười 2021

NZ$33,330.00 (498,819,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với kiểm định AACSB International, Trường Kinh doanh AUT là ngôi trường thuộc nhóm 5% các trường kinh doanh ưu tú nhất thế giới.

  • Tọa lạc ngay trong lòng thành phố Auckland
  • Nền giáo dục chú trọng nghiên cứu và định hướng việc làm
  • Môi trường học tập nồng hậu, cởi mở
  • Tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm thuộc tốp cao nhất NZ