8 khóa học Nông nghiệp và Thú y tại Nelson Marlborough Institute of Technology

newzealand

419

1

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Aquaculture and Marine Conservation (Level 7)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Viticulture and Winemaking (Level 7)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$18,900.00 (316,341,819 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate in Nursing (CAP) Training Scheme Level 7

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 12 tuần

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Năm 2021, 13 Tháng Tám 2021

NZ$9,750.00 (163,192,208 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

New Zealand Certificate in Horticulture (General) (Level 3)

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$8,450.00 (141,433,247 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Fruit Production) - Viticulture (Level 4)

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 24 tuần

Ngày bắt đầu - To be confirmed

NZ$12,675.00 (212,149,871 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

New Zealand Certificate in Horticulture Production (Nursery Production) (Level 4)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 130 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Ba 2021, 12 Tháng Tư 2021, 24 Tháng Năm 2021, 16 Tháng Tám 2021, 20 Tháng Chín 2021, 25 Tháng Mười 2021

NZ$18,308.00 (306,433,123 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

New Zealand Diploma in Fishing Vessel Operations (Level 6)

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 180 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Sustainable Aquaculture (Level 8)

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$20,900.00 (349,817,144 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH