7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Audencia Business School

france

457

Bachelor in Management

82 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

€6,600.00 (172,715,512 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business Administration (BBA)

126 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€8,200.00 (214,585,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in European and International Business Management

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,350.00 (401,694,411 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master in Management

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 TO 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€29,750.00 (778,528,256 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Management and Entrepreneurship in the Creative Economy

49 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MSC TRACK (CLASSES FROM SEPTEMBER TO JUNE FOLLOWED BY A 4 TO 6 MONTH INTERNSHIP OR PROFESSIONAL MISSION)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€16,000.00 (418,704,272 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Supply Chain and Purchasing Management

64 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18-24 MONTHS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€17,000.00 (444,873,289 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in International Management

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 90

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€18,000.00 (471,042,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH