7 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Felician University

usa

282

15

5-Year BS/MBA - Master of Business Administration Program

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Accounting

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Marketing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BS in Business Analytics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$35,000.00 (813,347,500 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Innovation and Entrepreneurial Leadership

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Trực tuyến/Từ xa - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Felician University đã nhận được nhiều giải thưởng trong thời gian gần đây, trong đó có danh hiệu trường đại học an toàn số một ở bang New Jersey.

  • Felician University là một tổ chức phi lợi nhuận
  • Đào tạo khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, điều dưỡng & sư phạm
  • Khuôn viên cách thành phố New York sôi động hơn 19 km
  • Niche được xếp hạng là đại học an toàn nhất tại New Jersey