7 khóa học Khoa học về Đời sống tại University of Reading

uk

14718

152

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Agriculture, Ecology and Environment MSc (by Research)

56 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£21,025.00 (640,435,648 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ecology and Wildlife Conservation BSc (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (618,808,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ecology and Wildlife Conservation with Foundation BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (618,808,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ecology and Wildlife Conservation with Professional Experience BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (618,808,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Entomology MSc (by Research)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,350.00 (589,414,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Plant Diversity MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,280.00 (587,281,774 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Species Identification and Survey Skills MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,350.00 (589,414,021 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước