5 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại La Trobe University

australia

15886

208

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Business (Sport Development and Management)

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Sport Management)

51 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,000.00 (545,465,243 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)

373 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$33,800.00 (558,688,643 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Sport Coaching and Development

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - To be confirmed

A$35,800.00 (591,747,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Management (Sport Management)

60 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (STUDY ONLINE NOW AND ON CAMPUS LATER)

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Chín 2020, 2 Tháng Mười Một 2020

A$38,400.00 (634,723,192 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hoạt động nghiên cứu tại Đại học La Trobe thuộc top 1,4% toàn cầu, trường còn có hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế.

  • Môi trường học chuyên nghiệp, định hướng ngành
  • Hỗ trợ cá nhân cho học viên quốc tế về mọi mặt
  • Tổ Cố vấn Nghề nghiệp hỗ trợ học viên tốt nghiệp
  • Melbourne thành phố học tập lý tưởng xếp thứ 5, 2017