411 khóa học tại University of Reading

uk

14726

152

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Advanced Computer Science MSc

142 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,230.00 (596,564,954 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Agriculture and Development MSc

93 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,045.00 (497,757,914 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Agriculture, Ecology and Environment MSc (by Research)

56 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£21,025.00 (652,250,554 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Science PhD

46 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics and Finance MSc

55 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,750.00 (736,787,189 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Economics MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,045.00 (497,757,914 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Pharmacy Practice MSc (by Research)

217 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£22,210.00 (689,012,357 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Business - Flying Start Degree Programme BA (Hons)

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (567,713,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (with Placement Experience) BSc (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (567,713,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (567,713,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Management With Placement Experience BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (567,713,919 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Legal Studies LLM

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£16,045.00 (497,757,914 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước