4 khóa học bậc đại học tại University Canada West

canada

566

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (BCom)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Arts Degree

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 60-CREDIT (20 COURSE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Communication

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

University Access Program

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 6.0) 6 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.5) 9 MONTHS (FOR STUDENTS WITH IELTS 5.0)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCW sở hữu một cộng đồng quốc tế vượt trội, là nơi theo học của sinh viên từ hơn 52 quốc gia.

  • Môi trường học tập năng động & chú trọng công nghệ
  • Một cơ sở giáo dục chuyên sâu
  • Các giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn
  • Một cộng đồng sinh viên quốc tế năng động