4 khóa học Thủ công mỹ nghệ bậc cao học tại Birmingham City University

uk

2303

62

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Jewellery and Related Products - GradDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,500.00 (469,987,161 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Jewellery and Related Products MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Luxury Jewellery Management MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Product and Furniture Design MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£12,300.00 (372,957,553 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Birmingham City University là môi trường học tập năng động, lấy sinh viên làm trọng tâm với nhiều khóa học được kiểm định bởi các tổ chức chuyên môn.

  • Trau dồi kiến thức gắn liền thực hành và phát triển kỹ năng
  • Phát triển kỹ năng viết qua các buổi hội thảo và hướng dẫn
  • 97,4% sinh viên có việc hay học tiếp 6 tháng sau tốt nghiệp
  • Đầu tư 260 triệu bảng Anh vào tiện ích giảng dạy