COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

3 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saskatchewan Polytechnic

canada

3973

42

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

49 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 80 WEEKS (YEAR 1 - 40 WEEKS; YEAR 2 - 40 WEEKS)

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$17,841.60 (308,384,670 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Engineering Design and Drafting Technology

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$12,142.20 (209,872,900 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Diploma of Graphic Communications

145 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 68 tuần

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

CAD$12,637.80 (218,439,141 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng