4 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Saskatchewan Polytechnic

canada

5773

65

Diploma of Engineering Design and Drafting Technology

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 76 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Graphic Communications

118 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 68 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

CAD$13,400.00 (234,118,601 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma of Interactive Design and Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - YEAR 1 - 37 WEEKS; YEAR 2 - 32 WEEKS

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diploma of CAD/CAM Engineering Technology

47 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020

CAD$18,600.00 (324,970,596 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Sinh viên quốc tế ở khắp nơi trên thế giới có thể học Đại Học Saskatchewan Polytechnic trực tiếp ở học xá hoặc trực tuyến.

  • Tọa lạc tại Saskatchewan, Tây Canada
  • Hơn 2 triệu CAD học bổng mỗi năm
  • 93% sinh viên đánh giá 'hài lòng đến rất hài lòng'
  • Có các chương trình học nghề, chứng chỉ và văn bằng