4 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại NorthTec

newzealand

93

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Arts (Visual Arts or Digital Arts) (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$19,760.00 (302,530,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Social Work

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$19,760.00 (302,530,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Environmental Management (Level 5) with a strand in Terrestrial

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$19,240.00 (294,569,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Environmental Management (Level 6) with a strand in Terrestrial

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

NZ$19,240.00 (294,569,045 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH