3 khóa học Sinh lý học tại National University of Ireland, Galway

ireland

1041

1

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

MSc (Physiology)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (374,860,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Exercise Physiology and its Application in Therapy

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€17,000.00 (432,042,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Structured PhD in Physiology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€14,750.00 (374,860,733 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH