3 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại INTO USA

usa

215

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Graduate Pathway in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 3 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

1 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 - 3 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Year One in Computer Science

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 3 - 4 TERMS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH