32 khóa học Y tại Western Sydney University

australia

14337

304

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Bachelor of Health Science

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,480.00 (405,277,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Health and Physical Education)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,480.00 (405,277,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (HPE) - Pathway to Teaching (Secondary)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$25,480.00 (405,277,514 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Paramedicine)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$30,840.00 (490,532,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health Science (Sport and Exercise Science)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$27,320.00 (434,544,022 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Research

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$28,480.00 (452,994,646 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 20 Tháng Bảy 2020

A$29,040.00 (461,901,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Medical Science (Advanced)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (461,901,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (461,901,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Occupational Therapy (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (461,901,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Podiatric Medicine

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$29,040.00 (461,901,845 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Health Science (Health and Physical Education) (Extended)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

A$33,500.00 (532,841,315 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Western Sydney University đề cao giá trị chất lượng học thuật & tính toàn vẹn kết hợp với hướng tiếp cận học tập & đào tạo lấy sinh viên làm trung tâm

  • Top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng 1 tại Sydney về khả năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng
  • 5 sao về cơ sở vật chất, tiến bộ và hòa đồng (QS)
  • Chương trình học bổng liên tục, giá trị lên tới 50% học phí