245 khóa học bậc đại học tại Griffith University

australia

10021

217

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Criminology and Criminal Justice

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$30,000.00 (484,181,970 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Criminology and Criminal Justice/Bachelor of Information Technology

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$30,500.00 (492,251,670 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Dental Health Science

64 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$53,000.00 (855,388,147 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Health Science (Honours)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$53,000.00 (855,388,147 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Dental Hygiene

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$34,500.00 (556,809,266 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Forensic Science/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$31,500.00 (508,391,069 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$32,500.00 (524,530,468 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Human Services/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$29,000.00 (468,042,571 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Laboratory Science (Honours)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$32,500.00 (524,530,468 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Medical Science

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS FULL-TIME EQUIVALENT OFFERED OVER 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$33,000.00 (532,600,167 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Science (Honours)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$32,500.00 (524,530,468 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Psychological Science/Bachelor of Criminology and Criminal Justice

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Ba 2021

A$29,000.00 (468,042,571 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Các học xá của Đại học Griffith là một mạng lưới học tập và sáng tạo sôi nổi.

  • Thuộc top 2% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Có nhiều ngành học nằm trong top 50 thế giới
  • Hơn 50 lĩnh vực nghiên cứu đẳng cấp thế giới
  • Hơn 200.000 cựu sinh viên Griffith đến từ hơn 130 quốc gia