2 khóa học Y (Đại Cương) tại University of Gottingen

germany

2199

6

XẾP HẠNG THE TIMES 125

Khóa học tiếng Anh

Molecular Medicine (M.Sc.)

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular Medicine

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 6 học kỳ

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH