2 khóa học Tiếp Thị Quốc Tế tại Heriot-Watt University Malaysia

malaysia

209

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

MA (Hons) in International Business Management with Marketing

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2020

RM41,200.00 (225,483,529 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc in International Business Management with Marketing

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2020

RM53,145.00 (290,857,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH