2 khóa học Thiết kế thời trang và Dệt may tại Flinders University

australia

1843

7

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Úc!

Bạn muốn du học Úc? Tải bản eBook hướng dẫn du học Úc toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Creative Arts (Costume Design) (VET Pathway)

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creative Arts (Fashion) (VET pathway)

27 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Bảy 2022, 27 Tháng Hai 2023

A$30,500.00 (508,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Tư vấn du học