2 khóa học Nông nghiệp tại Tohoku University

japan

6166

17

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Doctor of Agricultural Science - Food and Agriculture for Human Security

69 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,850,267 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Agricultural Science - Food and Agriculture for Human Security

109 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

¥535,800.00 (113,850,267 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH