2 khóa học Khoa học xã hội tại Lingnan University

hongkong

177

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Social Sciences (Honours)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến April, July 2020

HK$140,000.00 (417,638,088 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Sciences in Comparative Social Policy (International) (IMCSP)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2020

HK$120,000.00 (357,975,504 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH