2 khóa học Khoa học xã hội tại Lingnan University

hongkong

156

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Social Sciences (Honours)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

17 May 2021, 30 July 2021

HK$140,000.00 (416,323,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Social Sciences in Comparative Social Policy (International) (IMCSP)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến April 2021

HK$120,000.00 (356,848,560 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH