15 khóa học Luật tại National University of Ireland, Galway

ireland

1154

2

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Laws (LLB)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (General)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (International and Comparative Business Law)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (International and Comparative Disability Law and Policy)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (397,380,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (International Criminal Law)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (International Human Rights)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (Peace Operations, Humanitarian Law and Conflict)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (Public Law)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM (Research) in Law

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,250.00 (364,158,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

LLM in International Migration and Refugee Law and Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,500.00 (396,102,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MA/Postgraduate Diploma (Public Advocacy and Activism)

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

€15,550.00 (397,380,124 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

PhD (Disability Law and Policy)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

€14,250.00 (364,158,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH