14 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại South Dakota State University

usa

69

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

B.S. in Aviation - Aviation Education Specialization

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Aviation - Aviation Maintenance Management Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Chemistry Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Manufacturing

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Manufacturing - Microbiology Specialization

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Dairy Production

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Food Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Hospitality Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

B.S. in Sport and Recreation Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$12,771.00 (295,552,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Sciences - Dairy Science Specialization

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 CREDITS (BEYOND THE MASTERS DEGREE); 90 CREDITS (BEYOND THE BACHELORS DEGREE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Sciences - Food Science Specialization

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 60 CREDITS (BEYOND THE MASTERS DEGREE); 90 CREDITS (BEYOND THE BACHELORS DEGREE)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

M.S. in Biological Sciences - Dairy Science Specialization

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH