13 khóa học Thủ công mỹ nghệ tại University of Wollongong

australia

9594

191

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Bachelor of Creative Arts (Music)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (6 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,408.00 (433,846,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,408.00 (433,846,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Commerce

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$30,240.00 (478,674,509 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Computer Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$33,840.00 (535,659,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of International Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,408.00 (433,846,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Journalism

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,408.00 (433,846,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Laws

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$34,224.00 (541,737,976 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts - Bachelor of Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$31,728.00 (502,228,334 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts/Bachelor of Communication and Media

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$28,176.00 (446,003,074 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Creative Arts

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 YEARS (8 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,512.00 (451,321,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (Creative Arts)

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS (4 SESSIONS)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 27 Tháng Bảy 2020

A$28,512.00 (451,321,680 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Creative Arts (Creative Writing)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

14 February 2020

A$27,408.00 (433,846,261 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Wollongong có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo sinh viên sẵn sàng cho công việc, và có uy tín cao trên thế giới về chất lượng giảng dạy.

  • Xếp hạng trong top 1% về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
  • Có nhiều chương trình trao đổi, học bổng và hỗ trợ tài chính
  • Cung cấp cơ sở vật chất thể thao hàng đầu cho sinh viên
  • Hàng năm chào đón gần 6000 sinh viên quốc tế